Звіт директора школи за 2016-2017 н.р.

15.11.2017

СУХОВІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

81513, Львівська область Городоцький район с. Суховоля вул. Шкільна, 1а

тел.295-06-84, 295-06-88 Email: dyrectorshkoly@gmail.com

Звіт

директора Суховільської ЗОШ І-ІІІ

ступенів за результатами роботи у 2016-2017 н.р.

Червень-2017 р.

Вступна частина

Суховільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року    № 964, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни.

Головні  завдання навчального закладу :

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
 • формування і розвиток соціальнозрілої, творчої особистості, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину та суспільство.

 

Організаційні питання 2016-2017 н.р.

 

У 2016-2017 н.р. робота шкільного колективу спрямована на єдину методичну проблему: «Удосконалення навчально – виховного процесу на основі принципів гуманізму , демократизації та патріотизму»

Школа входить до Городоцького освітнього округу при ЗОШ № 5 м.Городка , педагоги  школи беруть активну участь у  методичних об’єднаннях вчителів української мови, математики, історії, біології, фізики, англійської мови, початкових класів, зарубіжної літератури.

У  2016-2017 н.р. у школі проводилися заходи згідно  з планом науково-методичної роботи, до яких залучалися всі вчителі. Відповідно до наказу по школі протягом  року діяла

– школа  наставництва (керівник Кулеба І.О.)

Доскуч С.Б.-  Коржинська І.В.

–  Методична рада школи (керівник Кулеба І.О.)

Ці школи працювали згідно з планом , затвердженим директором.  Основна їх мета – це допомога вчителеві в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах гуманізації, методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості людини, розвиток творчої активності вчителя та учня, впровадження в практику роботи школи досягнень науки, нових технологій згідно  з Положенням  про методичну роботу з педагогічними кадрами закладів освіти.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, урізноманітнення                                   форм і методів роботи з дітьми, зацікавлення школярів, надання можливості всебічно розвиватися молодій особистості у школі згідно з наказом директора  були організовані і проведені у 2016-2017 н.р. предметні тижні, а саме:

–  Тиждень  художньої культури з 21.11 по25.01.2016

–  Тиждень етики з 12.012. по 16.12.2016;

– Декада початкового навчання з 06.03.по 16.03.2017

–  Шевченківська декада   з 09.03 по 18.03 2017;

–  Шкільна спартакіада  з 15.05 по 24.05.2017 ;

Розв’язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дало змогу шкільному колективу досягти успіхів  у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін , а саме:

Іванська Соломія , учениця  11  класу – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з основ  правознавства ( вчитель Штойко Г.Г.);

Найда Віталій  , учень  10 класу – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з  математики (вчитель Кулеба І.О.);

Дутко Анастасія – учениця 11   класу – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури(Коржинська І.В.) ІІІ м.  історії (вчитель Штойко Г.Г.);

Байцар Ростислав – учень 11 класу, ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з   основ економіки (вчитель Гаврищишин Н.Т.);

Найда Олег – учень 8А класу, ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з  інформаційних технологій (вчитель Кузьма С.Б.);

Тиховський Ярослав, учень 10 класу, І місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з  інформаційних технологій (вчитель Кузьма С.Б.);

ІІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики ( Давид М.Я.);

ІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології( Рубай Д.Я.);

ІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії ( Штойко Г.Г.).

Пузир Соломія, учениця 8А класу  , ІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з  основ християнської етики (Лопушанська Н.Й.);

Павлик Дмитро, учень 7А класу , ІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики ( Давид М.Я.);

Матвіїшин Ольга, учениця 10 класу ,ІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Коржинська І.В.);

ІІІ м місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з основ християнської етики  (Лопушанська Н.Й.);

Порціна Юлія , учениця 7б класу ІІІ  ІІ м місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики ( Давид М.Я.);

Тороній Марія , учениця 9Б класу, ІІІ ІІ м місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (Бень Г.Д.);

ІІІ  місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства  (Штойко Г.Г.);

 

Павлишин Софія – учениця  8-А  класу за ІІІ місце у районному етапі  XVІІ Міжнародного конкурсу української мови імені П.Яцика     ( вчитель Коржинська І.В..);

Тороній Марія , учениця  9 Б класу  за ІІІ м. у районному етапі  XVІІ Міжнародного конкурсу української мови імені П.Яцика     ( вчитель         Бень Г.Д..);

Матвіїшин Ольга , учениця10  класу  за ІІІ  м. у районному етапі  XVІІ Міжнародного конкурсу української мови імені П.Яцика

Іванська Соломія – учениця 11 класу за ІІ м. у районному етапі  XVІІ Міжнародного конкурсу української мови імені П.Яцика

Шишак Юлія – учениця 6А класу , ІІІ м.   у районному етапі  VІІ Міжнародного  мовно – літературного конкурсу ім. Т.Шевченка( вчитель Бень Г.Д.);

Порціна Юлія – учениця 7Б класу , ІІІ м.   у районному етапі  VІІ Міжнародного  мовно – літературного конкурсу ім. Т.Шевченка( вчитель Коржинська І.В.);

Павлишин Софія – учениця 8 А класу , ІІІ м.   у районному етапі  VІІ Міжнародного  мовно – літературного конкурсу ім. Т.Шевченка( вчитель Коржинська І.В.);;

Тороній Марія – учениця 9Б класу , ІІІ м.   у районному етапі  VІІ Міжнародного  мовно – літературного конкурсу ім. Т.Шевченка( вчитель Бень Г.Д.);;

Матвіїшин Ольга – учениця 10 класу , ІІІ м.   у районному етапі  VІІ Міжнародного  мовно – літературного конкурсу ім. Т.Шевченка( вчитель Коржинська І.В.);;

Іванська Соломія  – учениця 11 класу , ІІ м.   у районному етапі  VІІ Міжнародного  мовно – літературного конкурсу ім. Т.Шевченка( вчитель Коржинська І.В.);;

 

Ковалик Соломія , учениця 9А класу – І м. в номінації «Читець» районного конкурсу  «Сурми звитяги»;

Лутчин Наталія, учениця 9А класу, ІІ м. У номінації «Соліст – вокаліст» районного конкурсу  «Сурми звитяги»;

Когут Софія , учениця 7Б класу , ІІ м. у номінації  « Авторська проза» районного конкурсу» І слово, і пісня, матусю Тобі»

Білобрам Вікторія , учениця 6А  ІІ м. у номінації  « Авторська проза» районного конкурсу» І слово, і пісня, матусю Тобі»;

Оліярник Людмила , учениця 8А класу , ІІІ м. у номінації « Авторська поезія» районного конкурсу» І слово, і пісня, матусю Тобі»;

Боднар Роксолана, учениця 10 класу, ІІІ м. у номінації  «Авторська поезія» районного конкурсу» І слово, і пісня, матусю Тобі»,

Лутчин Наталія , учениця 9А класу, ІІІ м. у номінації «Пісня про маму» районного конкурсу» І слово, і пісня, матусю, Тобі

 

Переможці районного конкурсу  « Юний художник»:

 • Сіканда Андріана – 3А клас, ІІ м;
 • Садкова Олена – 4А клас. ІІІ м.

Переможці окружного конкурсу «Наші зірочки»:

 • Міклуш Вероніка , ІІ м( номінація «пісня» , учениця 2-А класу        ( вчитель Клапінський Б.З.)
 • Голдак Назар , ІІІ м.( номінація – читець ), учень  3-Б класу   ( вчитель  Доскуч С.М.)

 

 

 

Учні школи брали активну участь у предметних міжнародних конкурсах, а саме:

 • математичний конкурс «Кенгуру» – 38 учнів;
 • фізичний конкурс «Левеня» – 22 учнів;
 • конкурс  з інформатики «Бобер» -26 учнів .

У загальному рейтингу спортивних змагань школа посіла      у 2016-2017 н.р.12 місце . Школа здобула ІІ м. у районних змаганнях «Старти надій» . Кращими  спортсменами  школи стали : Білик Віталій, Федаш Андрій, , Лильо Захар, Свачій Віталій, Підлужевич Данило, Ярема Святослав.

 

Забезпечення обов’язкової освіти

 

На початку  2016-2017 н.р. у нашій школі навчалося 411 учнів, з  яких  226 хлопців   і 185 дівчат, що становить 45 % від загальної кількості. Укомплектовано 20  класів із середньою наповнюваністю 20,5 учнів  Навчанням охоплено 100% учні.  Впродовж року зі школи вибуло  13 учнів, а прибуло 2.  Дані про дітей, які вибули з навчального закладу , є зафіксовані в документах.

З 39-ти  випускників 2016 року школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили  навчання усі  учні: з них 17  учнів   у школі ІІІ ступеня,  3 у профтехосвіті, 19 – у вузах І-ІІ рівня акредитації.

З 14-ти   випускників школи ІІІ ступеня продовжили навчання 14 учнів:  з них 2 (14%) – у вузах І-ІІ рівня акредитації,11 у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації ( 79%), 1 у профтехосвіті ( 7%).

108  учнів  пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу: сиріт – 1, неповна сім’я–                           38 ,постраждалих від Чорнобильської трагедії – 2, дітей-інвалідів – 6,  дітей з багатодітних сімей  – 40, дітей, позбавлених батьківського піклування – 0, малозабезпечених – 9.

 

Організація навчально-виховного процесу

 

У навчальному закладі пріоритетними були реформи навчально-виховного процесу, спрямовані на демократизацію, гуманізацію, диференціацію, запровадження інтерактивних елементів навчання учнів.

Структура навчального року складається із 2-х семестрів, проводиться тематичне, семестрове, річне оцінювання знань учнів. Школа працює у  дві  зміни при 5-ти денному робочому тижні. Перша зміна розпочинає роботу о 8:30, друга – 13:45. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хв, у 2-4 класах – 40 хв., у 5-11 класах – 45 хв. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Радою навчального закладу, профспілковими комітетами, затверджується директором школи. Основним документом школи, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план затверджується і погоджується відповідним органом управління освіти.

У вигляді додатків до робочого плану додаються розклад уроків, (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних  завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому  класі подано  словесну характеристику знань учнів у навчанні, у 2-11 класах-  дванадцятибальна система оцінювання знань.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) відображено  досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класними керівниками або головою атестаційної комісії.

 

Результативність

 

Аналіз результативності навчання (середні бали кожного класу) показав, що середній бал становить  5.6 . Серед предметів найвищий середній бал: трудове навчання, музичне мистецтво , фізична культура, християнська етика, Захист Вітчизни, образотворче мистецтво, етика (більше 9-ти балів); найнижчі показники з таких предметів: математика, фізика, іноземна мова, українська мова, історія, художня культура, хімія  (нижче 6-ти  балів). Необхідно звернути увагу педагогічного колективу на успішність учнів 5-тих класів, порівнюючи їх із навчанням у початковій школі.

4 -А клас  2015-2016 н.р.

 

Предмет Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
Укр. мова 2(7.7%) 21(80.7%) 3(11.5%) 0
Математика 3(11.5%) 16(61.5%) 7(27%) 0
Англ. мова 6(23%) 12( 46%) 8(31%) 0

Кількість відмінників у 4А у 2015-2016 році

– 2  учнів ( Тиховська Ю, Білик А.)

 5 -А клас 2016 – 2017 н.р.

Предмет Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
Укр.мова 1(4%) 15(60%) 9(36%) 0
Математика 1(4%) 13( 52%) 11(44%) 0
Анг. мова 4(16%) 11(44%) 10(40%) 0

Кількість відмінників у 5А у 2016-2017 році – 1( Тиховська Ю., Білик А. – вибула зі школи після 4 класу)

 

4- Б клас 2015 – 2016 н.р.

Предмет Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
Укр.мова 2(8.3%) 19(79.2%) 3( 12.5%) 0
Математика 6(25%) 14( 58%) 4( 17%) 0
Анг. мова 7(29%) 7(29%) 9(38%) 1( 4%)

Кількість відмінників у 4Б у 2015-2016 році  1 ( Крив’як  С.)

 

                         5 -Б клас 2016 – 2017 н.р.

Предмет Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
Укр. мова 6(26%) 16( 69.5%) 1( 4.5%)  0
Математика 6( 26%) 12(52%) 5(22%) 0
Англ. мова 5(22%) 14(61%) 4 ( 17%) 0

Кількість відмінників у 5Б у 2016-2017 році –  2 ( Крив’як  С., Васьків А.)

 

Спостерігаємо, що успішність у 5-х класах порівняно з 4 –ми   погіршилась. Основними причинами такого стану є  певний розрив між початковою і середньою ланкою освіти, зміна учнями середовища, кількість учителів, недотримання єдиних вимог навчання, інколи непорозуміння між учителем та учнями. Проте успішність з окремих предметів у відсотковому співвідношенні майже збігається. Це свідчить про об’єктивність оцінювання учнів початкової школи учителем.

Щодо випускних класів,то  цікавим є те, що учні вагомо покращують свої результати під час ДПА. Це свідчить, що іспити  мотивують  учнів працювати активніше  цікавитись додатковою літературою. Варто зазначити , що з окремих предметів учні погіршили свої результати. Хоча і простежується певний суб’єктивізм в оцінюванні випускників в  сторону підвищення балів. Висновки, які робить адміністрація школи, виходячи із аналізу успішності учнів випускних класів: здійснення належного контролю за якістю засвоєння знань і вмінь учнів школи ІІ-ІІІ ступенів.

Результативність ДПА:

4 -А клас                                                                4- Б клас

Предмети високий достат. середн Поч.. високий достат. середн. почат.
Укр. мова 6(33.3%) 9(50%) 3(16.7%) 0 8(50%) 63(37.5%) 2(1.5%) 0
Читання 9(50%) 8(44.4%) 1(5.6%) 0 9(56.3%) 6(37.5%) 1(6.2%) 0
Математика 7(45.5%) 4(22.2%) 6(33.3%) 0 9(56.3%) 5(31.3%) 1(6.2%) 1(6.2%)

9- А  клас                                                          9-Б клас

предмети Високий Достат. Середн. Низький. Високий Достат. Середн. Низьк.
Укр. мова 0 8(38%) 9( 43%) 4(19%) 0 3  (19%) 10           ( 62%) 3  (19%)
Математика 1( 5%) 11(52%) 9(43%) 0 3(18.9%) (37.8%) 7(43.3%) 0

 

 

У 2016-2017 н.р. відповідно до наказу  директора школи були проведені  контрольні роботи  за І  і  ІІ семестри  з різних предметів і в різних класах. Це один із видів адміністративного контролю й аналізу результативності навчання.

У 2016-2017 н.р.  у школі проводилися  ДПА: у 4-х класах – українська мова, читання і математика, 9- х класах з української мови (диктант), математики (письмово ),біології ( письмово) . В 11-тих  класах обов’язковими є укр. мова (ЗНО ),  2 предмети за вибором учнів у формі ЗНО

Загалом школа якісно підготувалася до проведення ДПА. Іспити розпочиналися вчасно, відповідно до розкладу ДПА, і закінчувалися у встановлений  час . Усі учні з’явилися  на ДПА. При проведенні ДПА адміністрація школи керувалася Інструкцією Міністерства освіти і науки України «Про проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах», Листом МОіН України, ”Методичними  рекомендаціями  щодо  проведення ДПА  у 4,  9-х та 11-х класах”

 

Впродовж 2016-2017 н.р. у  школі діяли такі гуртки:

 • літературний гурток ( керівник Попик О.М.);
 • правничий гурток ( керівник Штойко Г.Г.);
 • шкільне наукове товариство «Сокіл»( керівник Штойко Г.Г.)
 • екологічний гурток ( керівник Михайлишин О.М.)
 • «Юний дизайнер» ( Клапінська О.П.)
 • вокальний гурток( керівник Клапінський Б.З.);
 • гурток «Юний бібліотекар» ( керівник Олинець В.Б.);
 • військово – патріотичний гурток( керівник Лильо І.В.).

 

До гурткової роботи було залучено 168  учнів  школи.

 Рух учнів протягом навчального року

Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього 10 11 Усього Разом
Кількість класів на паралелі 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 1 2 20
Кількість учнів на початок нового навчального року 39 46 42 34 161 50 38 41 46 37 212 20 17 37 411
Прибуло учнів 1 1 2 2
Вибуло учнів 2 1 3 2 1 5 2 10 0 13
Кількість учнів на кінець навчального року 39 44 42 35 160 48 38 40 42 35 203 20 17 37 400

 

Кількість учнів та класів
у навчальному закладі

Загальноосвітня школа Усього у навчальному закладі
Початкова школа Основна школа Старша школа
1–4 класи 5–7

класи

8–11 (12) класи 1–11 (12) класи
К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів
8 161 10 213 2 37
Усього класів школи:                                                      20 Усього класів:
Усього учнів школи:                                                      411 Усього учнів:
Середня наповнюваність:                                             20.5 Середня наповнюваність:

 

Якість виховної роботи

 

Управління виховною роботою школи здійснювали заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, психолог.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа повинна бути державно-громадським загальноосвітнім закладом, який організовує свою діяльність на грунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню та розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від взаємин між учителем та  учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Виховна робота в школі проводиться за кількома напрямками:

 

 • Національно-патріотичне виховання, формування національного ідеалу.

Проведено: свято « Як ви умирали, вам сурми не грали» ( 6А клас, Панько Н.Р.), свято «Нам пора для України жить»    ( 7Б клас , Коржинська І.В.), свято «А Сотню вже зустріли небеса» ( 9Б клас, Королевич Г.І.), лінійка « Небесна сотня воїнів Майдану»( 9Б клас, Королевич Г.І.), свято Героїв ( 10 клас, Гаврищишин Н.Т.), лінійка до УПА( 6А , Панько Н.Р.), лінійка «Українська Голгофа»( 9А клас, Байцар М.М.), лінійка «І спалахнула Зірка –Полин»( Давид М.Я.), лінійка до Дня писемності( 7Б клас, Коржинська І.В.), лінійка до Дня  рідної мови» ( 7А,8Б, Дрималовський І.І.), свято «Козацькому роду – нема переводу» ( 5Б клас ,Попик О.М.),усний журнал «Свою Україну любіть» ( Дрималовський І.І.), свято « Наш Шевченко» (7Б клас, Коржинська І.В.), конкурс читців творів Шевченка ( 5Б клас,Попик О.М.)

 

 

 • Морально-релігійне виховання. Проведено:  урочиста академія «Андрей Шептицький. Апостол єдності і віри»          (Лопушанська Н.Й.), Різдвяна казка ( 3А клас, Торба О.А.), ранок «  По Вкраїні з краю в край ходить святий Миколай» , 2А, Б класи, Хариш Л.Б., Хариш В.Б.), свято Миколая ( 3Б клас, Доскуч С.М.), свято «Йде Різдво у нашу хату» , (4Б клас, Барна О.М.), Свято гаївки (Лопушанська Н.Й.).
 • Художньо-естетичне. Головна мета : виховати високі ідеали, прищепити любов до прекрасного, розвинути творчу самостійність особистості. Проведено: «Українські вечорниці»,   ( 4А , Вдович М.С.),  вистава «Дванадцять місяців»  ( 6Б  клас, Лопушанська Н,Й,). Постановка п’єc «Колобок» та  «Пан Коцький» ( 3А клас, Торба О.А.), Свято «Прощавай, початкова школо», ( 4А,Вдович М.С., 4Б клас, Барна О.М.). Свято Букварика ( 1А, Коцюба О.П, 1Б , Цвик О.Т,), Свято Учителя ( 10 клас, Гаврищишин О.Т.), постановка уривка п’єси В.Шекспіра «Ромео і Джульєтта».( 8Б клас, Попик О.М.)
 • Громадянське виховання. Головна мета формування громадянина, який усвідомлює своє місце в державотворчому процесі. Проведено : лінійка до Дня Соборності України ( 7А клас, Клапінська О.П.), лінійка «Над Крутами круки» (8А клас, Юрчишин Л.С.), лінійка «ЗУНР – провісниця української держави» ( 6Б клас, Лопушанська Н.Й.), відкрита виховна година» Народе мій , пишаюся Тобою!»( 7А , Клапінська О.П.), Свято «Хліб в усьому голова» ,(6А клас, Панько Н.Р.), свято української пісні( 8А клас, Юрчишин В.С.)
 • Екологічне виховання. Покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Проведено : лінійка «І спалахнула Зірка – Полин….» (Давид М.Я.);
 • Превентивно – правове виховання. Це попередження злочинів і злочинності серед   учнів. Велика увага приділена ШРПП за участю адміністрації, батьків,  співпраця з дільничним інспектором, виховні години класного керівника, анонімне анкетування серед учнів 7-9 класів,4 засідань ШРПП., загальношкільні батьківські збори «Небезпеки сучасного інтернет простору», тренінг серед учнів 8-9класів  «Профілактика адективної поведінки»( Панько Н.Р.), тренінг серед учнів 6-8 класів «Причини  агресивності підлітка»( Юрчишин Л.С.)
 • Родинне виховання. Головна мета – виховати почуття родини, міцної сім’ї як основи суспільства, навчити дітей відповідальності за своїх близьких, зуміти підтримати і зрозуміти рідних. Проведено: свято Матері ( 5Б клас, Попик О.М.), Свято матері ( 8Б клас, Михайлишин О.М.), свято «Тепло сімейного вогнища»( 3Б клас, Доскуч С.М. ), ранок  «Уклін  Тобі ,кохана мамо!» ( 2А.,2б, Хариш Л.Б., Хариш В.Б.).
 • Мета напрямку «Формування здорового способу життя» – забезпечення повноцінного розвитку дитини, охорона та зміцнення її здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. Проведено: Місячник формування здорового та безпечного способу життя. Виступ агітбригади «За здоровий спосіб життя», проведення виховних годин,  бесід, інструктажів з правил безпечної поведінки учнів, проведено   свято «Веселий ярмарок українських страв « ( 5А, Давид М.Я., 8А клас, Юрчишин Л.С.)

 

У школі у 2016-2017 н. р. із виховною метою були проведені Тижні, Місячники, Декади , а саме:

 • Місячник «Дитина йде до школи» – вересень ;
 • Тиждень безпечного поводження з вогнем – 26.09.- 30.09.16 р.
 • Європейський тиждень місцевої демократії з 10.10 по 14. 10 2016.
 • Місячник Шкільної бібліотеки; з 03.10.по 31.10.16..
 • Тиждень знань безпеки життєдіяльності з 07.11.16 по 11.11.16.
 • Тиждень безпеки дорожнього руху з 14.11.по 20.11.16.
 • Тиждень, приурочений пам’яті жертв голодомору, з 21.11. по 25.11.16;
 • Тиждень профілактики ВІЛ – СНІД у з  11 по 02.12.16.
 • Всеукраїнський Тиждень права з 05.12.по 09.12. 16
 • Тиждень реалізації прав дитини з 05.12 по 09.12.16.
 • Тиждень профорієнтації з 06 .02. по 010.02.17.
 • Шевченківська декада з 06.03 по 16.03.17;
 • Місячник озеленення і благоустрою з 09.03 по 10.04.17
 • Місячник «Формування здорового та безпечного способу життя» з 03.04 по 03.05. 17 ;
 • Тиждень Охорони праці з 24.04 по 30. 04. 17;
 • Тиждень української книги з 03.05.по 12.05.17
 • Тиждень запобігання дорожньо –  транспортного травматизму                               з15.05.17. по 19.05.17.7.

 

Учнівське шкільне самоврядування дає позитивні результати. Основне його призначення і мета  – формування в учнів активної життєвої позиції, підготовка  до безпосередньої участі у демократичному управлінні суспільством. Робота  учнів у самоврядуванні сприяє виробленню в них організаторських навичок, відповідальності, принциповості, вміння знаходити правильне рішення і долати труднощі, вміння проявити ініціативу.

Активісти учнівського самоврядування : Гнот Вікторія, Когут Софія, Ходинчак Григорій, Садкова Марта, Кравець Іванна , Білик Віталій ,Давид Олеся ,Крив’як Софія, Баб’як Христина.

Учнівське самоврядування організувало і провело інтелектуальну гру «Шо? Де? Коли?»,  великодні гаївки,  брало активну участь у роботі районного самоврядування, де представлено презентацію «Як ми обираємо президента учнівського самоврядування»; до пам’ятних дат  випущено тематичні стіннівки і фотопрезентації , флешмоб «Свою Україну любіть…», флешмоб до Дня вишиванки , розважальний вечір для старшокласників,конкурс осінніх  та великодніх композицій.

Слід  виокремити  активних учасників художньої самодіяльності школи: Жагаляк Софія,  Лутчин Наталя, Когут Софія ,Ходинчак Григорій,  Ковалик Соломія,Тиховський Ярослав, Матвіїшин Ольга, Щирба Анастасія, Боднар Роксолана,Москалюк Лілія.

У 2016-2017 н.р. учителями та класними керівниками було  організовано та проведено ряд екскурсій, а саме:

 • м.Львів. Оперний театр, 5А.5Б.6А,6Б, (Попик О.М., Давид М.Я.. Панько Н,Р., Лопушанська Н.Й.);
 • театр Юного глядача, ;4А, 10, 8Б, 5А,5Б (Вдович М.С.,Гаврищишин Н.Т., Михайлишин О.М., Давид М.Я., Попик О.М.) ;
 • Театр ім. М.Заньковецької, 10 клас ( Гаврищишин Н.Т.);
 • Екскурсія на фабрику «Світоч» 4Б клас, Барна О.М.;
 • м. Трускавець , Дельфінарій ,4А. (Вдович М.С..);
 • м. Київ,8Б,10 (Михайлишин О.М., Гаврищишин Н.Т.);
 • м. Одеса , 7А, 7Б. ( Клапінська О.П., Коржинська І.В.)
 • екскурсія по Закарпаттю, 5Б, 6Б ( Попик О.М.., Лопушанська Н.Й.);
 • м. Львів. музеї:
 • природознавчий музей %а, 5Б ( Давид М.Я., Попик О.М.);
 • музей народознавства, 7А клас ( Клапінська О.П.)
 • музей краєзнавчий , 8А. ( Юрчишин Л.С.);
 • Кінопалац, 7А,( Клапінська О.П.)
 • Славське ,8А ,( Юрчишин Л.С.. Олинець В.Б.)
 • Фортеця Тустань, 7А, 7Б, 8А.( Коржинська І.В., Клапінська О.П., Юрчишин Л.С.)
 • Екскурсія в Меденичі,2А.2Б. ( Хариш Л.Б.. Хариш В.Б.)

 

Робота з педагогічними кадрами

 

Суховільська ЗОШ І-ІІІ ступенів в цілому укомплектована педагогічними кадрами.

Якісний склад педагогічних кадрів  у 2016-2017 н.р.був такий:

За віком За педстажем
20-30 років 2 До 3 років 1
30-40 років 8 Від 3 до 10 років 5
40-50 років 18   Від 10 до 20 4
50-60 років 5   Понад 20 років 24
Понад 60 років 1
За категоріями За званнями
Сп.вищої категорії 14
Сп. І категорії 12 Старший вчитель 2
Сп. ІІ категорії 1 Вчитель – методист 0
Спеціалістів 7
Середній вік педколективу – 45 років

 

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація школи регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, засідання методичної ради, засідання батьківського комітету,  засідання педагогічної ради, засідання комісій з підготовки педагогічних рад, співбесіда з окремими вчителями.

Адміністрація школи здійснювала постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни, відвідування загальноосвітніх педагогічних заходів становить 92 %.

 

У школі діє  профспілкова організація, яка нараховує  19 осіб,     36 не є  в жодній профспілці.

 

Організаційно-методична робота

У школі діє методоб’єднання вчителів початкових класів (керівник    Хариш Л.Б. і методоб’єднання класних керівників                   (керівник   Давид М.Я.)Учителі школи беруть активну участь у творчих групах, школах передового педагогічного досвіду, школах педагогічної майстерності району.

Атестації у 2016-2017 н.р. підлягало 6  педагогічних працівників. Пройшло чергову атестацію 6  вчителів. Атестаційна комісія  ІІ рівня при відділі освіти присвоїла  вищу кваліфікаційну категорію педагогу – організатору Лопушанській Н.Й., вчителю математики – Кулебі І.О., підтвердила вищу кваліфікаційну категорію вчителю української мови та літератури Коржинській І.В.

Шкільна атестаційна комісія підтвердила І кваліфікаційну категорію  вчителю   музичного мистецтва Клапінському  Б.З. ., вчителю  біології Михайлишин О.М. ., присвоїла І кваліфікаційну категорію вчителю англійської мови Сироті І.Я., вчителю основ християнської етики Лопушанській Н.Й, присвоїла 11 тарифний розряд керівнику гуртка Клапінському Б.З.

Дирекцією школи під час проведення атестації здійснювалося експертне оцінювання якості роботи з різних питань.

У 2016-2017 н.р. вчителі проходили  курси підвищення кваліфікації у м.Львові . Це Хариш Л.Б., Хариш В.Б., Вдович М.С., Торба О.М, Лопушанська Н.Й., Кулеба І.О., Клапінський Б.З., Михайлишин О.М., Коржинська І.В.

 

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та якісного відношення педагогічних працівників до своєї справи, соціально-психологічної адаптації молодих вчителів, доцільність розстановки кадрів для належного керування  закладом завжди були на порядку денному адміністрації. Методичні об’єднання, профспілкові комітети безпосередньо брали активну участь у розв’язанні виробничих питань.

У 2016-2017 н. р було проведено:

– педагогічні читання на  тему «Уроки творчості педагогічних технологій І.Волкова  у навально – виховному процесі сучасної школи»» – 29.03.2017 р.     ( Кулеба І.О);

– психолого – педагогічний семінар на тему «Вплив оцінювання на психологічні якості учнів» –  12.01.2017 р.( Юрчишин Л.С., Панько Н.Р.).

    Гордість школи  

Варто відзначити тих, хто за результатами успішності за 2016-2017.н.р. стали відмінниками навчання, показавши високі результати .

3-А клас– Москалюк Ліля, Назар  Вікторія, Олинець Іван, Чура Наталія,

3-Б клас –Голдак Назар, Лильо Юрій, Рибачик Вадим;

4-А клас – Муцин Юстина, Пелещишин Олеся, Васюнець Діана, Садкова Олена, Цвик Юрій, Линда Вікторія .

4- Б клас – Давид Дарина, Кеньо Ілона, Омелян Ярина

5 -А клас –Тиховська Юля;

5 – Б клас  –Крив’як Софія, Васьків Анастасія;

6 -А клас  –  Шишак Юля, Білобрам Вікторія, Жох Вікторія, Климус    Христина.

7А клас –Павлик Дмитро;

7-Б клас – Порціна Юлія,  Когут Софія, Михасюк Марія;

10   клас  -Тиховський Ярослав;

 

Робота допоміжних служб

 

Бібліотека школи  надає допомогу педагогічному колективу  у підготовці різних заходів. Це анкетування учнів, конкурс «Кращий читач України 2015», рейд-перевірка стану збереження підручників, всеукраїнська акція «Живи, книго», Свято Книги ,  Тиждень книги ,різні тематичні книжкові виставки, приурочені до пам’ятних дат і історичних постатей. Загальний фонд бібліотеки становить 20539 одиниць, з них загальний фонд підручників – 8344 примірників, художньої літератури –12195 примірників.

Забезпеченість підручниками:  1-3 класи -100%., 4- 25% ,7класи  – 50%, 5, 6 , 8 класи –  100%., 9-11 – 90%.

Матеріально-технічне забезпечення.

Влітку 2017 року розпочали косметичний ремонт приміщень, ,  класних  кімнат . Щороку протягом осені та весни  сад оновлюється молодими саджанцями і квітами.

Під час проведення толоки було доглянуто спортивний майданчик, наведено   порядок   у  школі.

Слід відзначити людей, які цікавляться проблемами школи, допомагають. Це  спонсори і меценати, а саме:

Сабадаш Ярослав , Климус Ігор , Дубневич Ярослав, Хома Ігор, Дуда Роман.

Ми вдячні  за розуміння і підтримку.

Соціальний захист, охорона здоров’я

Значна увага протягом навчального року приділяється встановленню і розвитку взаємозв’язку діяльності закладу з батьками. Здійснювалася соціальна підтримка та матеріальна допомога дітей пільгового контингенту. На жаль, з фонду всеобучу на дітей сиріт  напівсиріт не виділено  коштів.. Суховільською амбулаторією сімейної медицини  було проведено медичний огляд учнів та  надано  невідкладну медичну допомогу учням школи.

Учні 1- 11  класів і діти – сироти отримали подарунки до Дня                Святого  Миколая від Я.В. Дубневича .

У 2016-2017 н. р.  12  учнів   школи були   травмовані. Наказом директора по школі було створено комісію, яка з’ясувала причини , що призвели до нещасного випадку, провели профілактичну роботу з учнем , що травмувався, і склали акт про травматизм. Травмування відбулося поза межами школи і не було виробничою травмою. Безкоштовним харчуванням 2016-2017 н.р. було охоплено 36 учнів з числа малазабезпечених сімей,дітей учасників АТО, дітей – інвалідів,дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітей – сиріт.

Директор школи                                  Богдан Доскуч

 

No Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *