Десять тез Любомира Гузара про дітей, батьків і дисципліну.

10 тез Любомира Гузара про дітей, батьків і дисципліну. Батьки мусять ставитися до своєї дитини як до людини, тобто дати їй відчути, що вона людина.Завдання, безумовно, дуже складне, але, знехтувавши ним, можна поставити дитину на фальшивий шлях. Необхідний елемент – це виховувати дитину в атмосфері тепла і мудрої любові.Діти, які цього не одержали, – це ті, що в той чи той спосіб тікають з дому і блукають вулицями наших міст. Нещаслива та дитина, між батьком і матір’ю якої є постійна незгода та непорозуміння,а ще гірше, коли батьки знущаються з дитини – як у фізичному, так і в моральному плані. Батьки, закохані в гроші, можуть навіть свідомо передати дітям свій матеріалістичний світогляд. Передавання позитивних чи негативних вартостей відбувається природним шляхом:що батьки думають, про що говорять, як поводяться – формує їхню дитину. Безумовно, дитина має відчути, що її люблять,але батьківська любов повинна бути, наважуюся сказати, мудрою. Розпещена дитина раніше чи пізніше почуватиметься нещасною,тому що не завжди зможе отримувати все так легко, як їй це вдавалося в дитинстві. Батько й мати, створюючи атмосферу любові, повинні дати відчути дитині її гідність і гідність інших людей– старших і таких самих, як вона, дітей. Дисципліні повинні підпорядковуватися всі члени сім’ї,передусім батьки: на все є свій час…

Мова освітнього процесу

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОВУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Мовою освітнього  процесу у Суховільській ЗОШ І-ІІІ ступенів є українська мова Директор школи                                             Богдан Доскуч

Кількісний склад учнів

Інформація про кількісний склад учнів Суховільської ЗОШ І-ІІІ ступенів станом на 06.11.2017 р. № з/п Класи Кількість учнів 1 1-4 170 2 5-9 205 3 10-11 37 4 Індивідуальна форма навчання 4 5 Всього 416 Директор школи                                             Богдан Доскуч

Звіт директора школи за 2016-2017 н.р.

СУХОВІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 81513, Львівська область Городоцький район с. Суховоля вул. Шкільна, 1а тел.295-06-84, 295-06-88 E–mail: dyrectorshkoly@gmail.com Звіт директора Суховільської ЗОШ І-ІІІ ступенів за результатами роботи у 2016-2017 н.р. Червень-2017 р. Вступна частина Суховільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року    № 964, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності; дотримання фінансової дисципліни. Головні  завдання навчального закладу : забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй; формування і розвиток соціальнозрілої, творчої особистості, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; розвиток особистості…